Föreningshuset LIDABACKE

Lidabackegården i Julita