Välkommen till Föreningshuset Lidabacke!

Vi vill skapa en naturlig och trevlig mötesplats i Julita för människor, föreningar och organisationer.

Ett kraftfullt, enat förenings- och hantverksliv är oerhört viktigt för att Julita ska vara en levande bygd och kunna utvecklas.

På Lidabacke finns förutsättningar för möten, kurser, utställningar, föreläsningar m.m.

Varmt välkommen!

Föreningshuset Lidabacke