Välkommen till Föreningshuset Lidabacke!

Vi vill skapa en naturlig och trevlig mötesplats i Julita för människor, föreningar och organisationer.

Ett kraftfullt, enat förenings- och hantverksliv är oerhört viktigt för att Julita ska vara en levande bygd och kunna utvecklas.

På Lidabacke finns förutsättningar för möten, kurser, utställningar, föreläsningar m.m.

Varmt välkommen!

Föreningshuset Lidabacke

 

2021-07-15: Max 50 personer får vistas i lokalerna. Aktiviteterna måste dock ske smittsäkert och utan trängsel. Gymavdelningen har egna regler.

Se Folkhälsomyndighetens webbsida om anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.