Information om bokning
Kontakt
Vill du boka som privatperson, företag, ekonomisk förening, eller har andra frågor kring bokning av lokaler, kontakta oss via
  • e-post: bokning@lidabacke.se
  • SMS: 0707-52 22 59 (Johannes Wiklund)
  • telefon (kl 18:00-21:00: 0707-52 22 59 (Johannes Wiklund)

Vi kräver att alla som nyttjar någon av lokalerna i föreningshuset Lidabacke följer aktuella rekommendationer från Region Sörmland och Folkhälsomyndigheten.

Vi kräver också att den som bokar lokal och/eller arrangerar en aktivitet noga läser sidan om brandskydd och agerar enligt denna.

Vid bokning, kom ihåg att boka upp tillräckligt med tid före själva aktiviteten för eventuella förberedelser samt efter aktiviteten för städning av de lokaler som använts.

Betalning
Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar som bokar betalar ett driftbidrag per tillfälle enligt prislistan på sidan Beskrivning av lokalerna. Vid bokning av hela gården är priset 950 kr.

Betalning ska göras så snart bokningen är bekräftad av oss,
  • i första hand via Swish till 123 382 73 59 (Folkkyrkan Julita, tidigare "Filadelfiaförsamlingen Julita")
  • i andra hand till Bankgiro 453-6355 (Fastigheten Lidabacke)
I båda fallen ovan ska en beskrivande text för överföringen anges, t ex 'Lokalhyra 201231'. I undantagsfall skickar vi en faktura i efterhand.
Städning och annat praktiskt
Den som bokar lokalerna ansvarar också för att städning sker efter aktiviteten enligt städinstruktionerna som finns att läsa eller ladda ner här: Städinstruktioner (PDF-dokument). Utrustning som används lämnas i samma skick som när man kom. Använd gärna egna kökshanddukar/dukar vid behov istället för att använda och tvätta de som finns i lokalerna.

Om något gått sönder eller inte fungerar som väntat när du använder våra lokaler, vill vi att du meddelar oss om detta genom att skicka ett beskrivande mail till felanmalan@lidabacke.se.

Alkoholfri miljö
Enligt ägarens beslut (och i likhet med alla lokaler som kommunen hyr ut) är det inte tillåtet att varken servera eller konsumera alkoholhaltiga drycker på Föreningshuset Lidabacke.

Information till lokala föreningar
Föreningar som är knutna till föreningshuset och har ett eget bokningskonto kan kostnadsfritt boka själva via Internet. Om du representerar en ideell förening i Julita som ännu inte har ett bokningskonto, meddela gärna detta via e-post till bokning@lidabacke.se.

Obs! En viktig sak för föreningarna att notera i bokningssystemet är fältet "Antal deltagare" som finns bland detaljerna för varje enskild bokning. Här ska i efterhand antalet deltagare på aktiviteten fyllas i. Informationen är viktig eftersom den används som underlag till ansökan om bidrag till föreningshuset.