Information om bokning
Privatpersoner, företag och ekonomiska föreningar som bokar betalar ett driftbidrag per tillfälle enligt prislistan på sidan Beskrivning av lokalerna. Vid bokning av hela gården är priset 950 kr. Beloppet kan betalas in i förskott till föreningshusets bankgiro (453-6355) med en beskrivande text för överföringen, t ex 'Lokalhyra 081231', men i normalfallet fakturerar vi beloppet i efterhand till överenskommen adress.

Den som bokar lokalerna ansvarar också för att städning sker efter aktiviteten enligt städinstruktionerna som finns att läsa eller ladda ner här: Städinstruktioner (PDF-dokument). Utrustning som används lämnas i samma skick som när man kom. Använd gärna egna kökshanddukar/dukar vid behov istället för att använda och tvätta de som finns i lokalerna.

Vill du boka som privatperson, företag, ekonomisk förening, eller har andra frågor kring bokning av lokaler, kontakta i första hand bokningsansvarig via e-post bokning@lidabacke.se, i andra hand via telefon kl 18:00-21:00, 0707-52 22 59 (Johannes Wiklund).

Enligt ägarens beslut (och i likhet med lokaler som kommunen hyr ut) är det inte tillåtet att servera eller konsumera alkoholhaltiga drycker på Föreningshuset Lidabacke.

Föreningar som är knutna till föreningshuset och har ett eget bokningskonto kan kostnadsfritt boka själva via Internet. Om du representerar en ideell förening i Julita som ännu inte har ett bokningskonto, meddela gärna detta via e-post till bokning@lidabacke.se.

Vid bokning, kom ihåg att boka upp tillräckligt med tid före själva aktiviteten för eventuella förberedelser samt efter aktiviteten för städning av de lokaler som använts.

En viktig sak för förenignarna att notera i bokningssystemet är fältet "Antal deltagare" som finns bland detaljerna för varje enskild bokning. Här ska i efterhand antalet deltagare på aktiviteten fyllas i. Informationen är viktig eftersom den används som underlag till ansökan om bidrag till föreningshuset.

Om något gått sönder eller inte fungerar som väntat när du använder våra lokaler, vill vi att du meddelar oss om detta genom att skicka ett beskrivande mail till felanmalan@lidabacke.se.